Hjem

Grundejerforeningen Lundebakke blev stiftet i 1999.

Dens område består af 71 parceller, vejarealer og fællesarealer som er udstykket fra matr.nr. 17a, Karrebæk By.


Foreningen er underlagt lokalplan F2.2-1 udarbejdet af Næstved Kommune.


Foreningen skal underrettes om ejerskifte og dermed medlemsskifte, og indtil dette har fundet sted, hæfter sælger for kontingentet.


Foreningen har et formaliseret samarbejde med grundejerforeningerne Højboparken, Højbogård, Horskærgård og Lundegården omkring vedligeholdelse af fælles vej  -  gammel del af Brentebakkevej.


Der foretages generelt ikke snerydning i grundejerforeningernes område.


Foreningen har ligeledes et formaliseret samarbejde med grundejerforeningen Lundegården omkring strandengen ved vandet og den nye del af Brentebakkevej.Hjertestarter

på

Rørsangervej 11

Se et større kort på siden med

Hjertestarter