Bestyrelse Vedtægter Ordensreglement

Lundebakken


GRUNDEJERFORENINGEN LUNDEBAKKEN, KARREBÆKSMINDE
Bestyrelsen

Formand:
Birger Andersen, Sivsangervej 2                    28ba06@gmail.com

Næstformand:
Benny Andersen Rørsangervej 3                     l-b@stofanet.dk


Sekretær:
Ole Søby Skovsangervej 12                            osoeby@yahoo.dk

Kasserer:
Lone Bek-Pedersen Løvsangervej 12                lonebek@me.com


Bestyrelsesmedlem:
Ole P. Jørgensen Sivsangervej 3                     opj@oplogistik.dk


Suppleanter:
Alice Wolff Rørsangervej 11                            bimse@stofanet.dk

Svend Arvad Jensen Rørsangervej 16               svendaj@hotmail.com

Ajourført 28.06.2020.

Årskontingent for 2020 er 1.000 kr