Bestyrelse Vedtægter Ordensreglement

GRUNDEJERFORENINGEN LUNDEBAKKEN, KARREBÆKSMINDE
Bestyrelsen

Formand:
Birger Andersen, Sivsangervej 2                    28ba06@gmail.com

Næstformand:
Benny Andersen Rørsangervej 3                     l-b@stofanet.dk


Sekretær:
Svend Arvad Jensen Rørsangervej 16              svendaj@hotmail.com

Kasserer:
Lone Bek-Pedersen Løvsangervej 12                lonebek@me.com


Bestyrelsesmedlem:
Ole P. Jørgensen Sivsangervej 3                     opj@oplogistik.dk


Suppleanter:
Boye Larsen Rørsangervej 8                           bl@bl-lakering.dk

Uffe Dahl Sivsangervej 11                               uffedahl46@gmail.com

Ajourført 27.03.2022

Årskontingent for 2022 er 1.100 kr